نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:59:40 PM 1402 / 06 / 30
 
   
     سایت مقام معظم رهبری


پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار بیمارستان کارگرنژاد
تماس با مدیر سایت بیمارستان کارگرنژاد
Collapse معرفی بیمارستان کارگرنژاد معرفی بیمارستان کارگرنژاد
تاریخچه بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درباره بیمارستان
Collapse بخش های درمانی بیمارستان کارگرنژاد بخش های درمانی بیمارستان کارگرنژاد
Collapse بخش روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشانبخش روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بخش مردان مرکز روانپزشکی کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بخش زنان مرکز روانپزشکی کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بخش اورژانس مردان روانپزشکی
بخش اورژانس زنان روانپزشکی
بخش اطفال
Collapse درمانگاه بیمارستان کارگرنژاد درمانگاه بیمارستان کارگرنژاد
درمانگاه روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درمانگاه روانشناسی بیمارستان کارگرنژاد کاشان
درمانگاه گفتاردرمانی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درمانگاه اختلالات جنسی
Collapse پاراکلینیک بیمارستان کارگرنژاد پاراکلینیک بیمارستان کارگرنژاد
داروخانه بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse آزمایشگاه بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشانآزمایشگاه بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse لیست آزمایشات بیمارستان کارگرنژادلیست آزمایشات بیمارستان کارگرنژاد
هماتولوژی بیمارستان کارگرنژاد
بیوشیمی بیمارستان کارگرنژاد
سرولوژی بیمارستان کارگرنژاد
میکروبیولوژی بیمارستان کارگرنژاد
Collapse کاردرمانی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشانکاردرمانی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تعریف کاردرمانی بیمارستان کارگرنژاد
ارائه خدمات ویژه کاردرمانی
فرایند کار درمانی
طیف فعالیتهای کاردرمانی
روشهای ارزیابی
اهداف کار درمانی بیمارستان کارگرنژاد
تئوری ها کاردرمانی
Collapse گفتاردرمانی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشانگفتاردرمانی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تعریف گفتاردرمانی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مرحله ارزیابی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درمان بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse ECT بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشانECT بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ECTیا درمان الکتریکی چیست؟
در چه بیماری هایی از ECT استفاده می شود؟
در چه مواردی نمی توان از ECT استفاده کرد؟
چند جلسه ECT کافی است ؟
آیا ECT می تواند جای دارو را بگیرد؟
آیا ECT عوارض هم دارد؟
قبل از ECT چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
پس از ورود به اتاق ECT چه کاری انجام می شود؟
واحد بازتوانی بیمارستان کارگرنژاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کادر پزشکی بیمارستان کارگرنژاد
Collapse آموزش بیمارستان کارگرنژادآموزش بیمارستان کارگرنژاد
Collapse فعالیت های آموزشی کارکنانفعالیت های آموزشی کارکنان
Collapse توانمند سازی کارمندانتوانمند سازی کارمندان
Collapse شرح وظایف کارشناس ارزشیابیشرح وظایف کارشناس ارزشیابی
فعالیت های واحد آموزش
برنامه رزیدنت های بخش مردان
طرح درس کارآموزی روانپزشکی
برنامه هفتگی رزیدنتهای بخش روان
برنامه روتیشن سال یک
کلاس دستیاران سال اول
کنفرانس ادواری روانپزشکی در جامعه
case مورنینگ، ژورنال
برنامه عملیاتی
اموزش به بیماران
کنفرانس های ادواری 97
برنامه های آموزشی روتیشی و گروه های آموزشی
تقویم امتحانات
برنامه کلاسی کارآموزی (استیجری) روانپزشکی
برنامه کلاسی کارورزی (انترنی) روانپزشکی
طرح درس کارورزى روانپزشکی
طرح درس فىزىوپاتولوژى
طرح درس کارآموزى روانپزشکی
Collapse کمیته ها و شوراها بیمارستان کارگرنژادکمیته ها و شوراها بیمارستان کارگرنژاد
کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات ییمارستان کارگرنژاد
کمیته سوانح و حوادث غیر مترقبه بیمارستان کارگرنژاد
کمیته مرگ ومیر بیمارستان کارگرنژاد
کمیته تغذیه،دارو، درمان و تجهیزات بیمارستان کارگرنژاد
کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان کارگرنژاد
کمیته بهبود کیفیت بیمارستان کارگرنژاد
کمیته بهداشت محیط بیمارستان کارگرنژاد
کمیته بهداشت حرفه ای بیمارستان کارگرنژاد
کمیته طب انتقال خون بیمارستان کارگرنژاد
کمیته رفاهی تفریحی بیمارستان کارگرنژاد
کمیته کنترل عفونت بیمارستان کارگرنژاد
Collapse واحدهای اداری پشتیبانی بیمارستان کارگرنژادواحدهای اداری پشتیبانی بیمارستان کارگرنژاد
کارگزینی بیمارستان کارگرنژاد
مدارک پزشکی بیمارستان کارگرنژاد
آموزش بیمارستان کارگرنژاد
حسابداری بیمارستان کارگرنژاد
صندوق بیمارستان کارگرنژاد
فن آوری اطلاعات بیمارستان کارگرنژاد
نگهبانی بیمارستان کارگرنژاد
مددکاری بیمارستان کارگرنژاد
واحد بهداشت بیمارستان کارگرنژاد
Collapse قوانین،آئین نامه ها و دستورالعمل ها قوانین،آئین نامه ها و دستورالعمل ها
مصوبات ریاست جمهوری،مصوبات مالی و بعضی قوانین پرسنلی
مجموعه قوانین، مقررات و بخشنامه های پرسنلی
Collapse دسترسی سریع پورتالدسترسی سریع پورتال
پذیرش و ترخیص بیمارستان کارگرنژاد
Collapse برنامه زمانی درمانگاه بیمارستان کارگرنژادبرنامه زمانی درمانگاه بیمارستان کارگرنژاد
برنامه زمانی درمانگاه روانپزشکی
برنامه زمانی درمانگاه روانشناسی
Collapse اسلایدها و مقالات پزشکی بیمارستان کارگرنژاداسلایدها و مقالات پزشکی بیمارستان کارگرنژاد
اسلایدها بیمارستان کارگرنژاد
Collapse مقالات بیمارستان کارگرنژادمقالات بیمارستان کارگرنژاد
سوء رفتار عاطفی کودکان
مشکلات فرزندان بیماران روانی مزمن
نامه سرگشاده فرزندانتان به شما(پدران و مادران)
بهداشت روانی محیط کار
آیین نامه های آموزشی بیمارستان کارگرنژاد
تعرفه های درمانی بیمارستان کارگرنژاد
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان کارگرنژاد
کتابخانه بیمارستان کارگرنژاد
فهرست خدمات قابل ارائه کارگرنژاد
لینکهای مفید سایت بیمارستان کارگرنژاد کاشان
حاکمیت بالینی
اطلاعیه های کارمندان
چارت سازمانی بیمارستان کارگرنژاد
کمیته امر به معروف و نهی از منکر بیمارستان کارگرنژاد
Collapse شاخص های سرمایه انسانی شاخص های سرمایه انسانی
درصد کارکنان دارای بیمه مسئولیت
درصد پرونده سلامت صادر شده برای کارکنان
میانگین ساعات آموزشی برگزار شده برای پرسنل
درصد رضایتمندی کارکنان
متوسط حقوق و مزایای دریافتی کارکنان (میلیون ریال)
Collapse شاخصهای مسئولیتهای اجتماعی شاخصهای مسئولیتهای اجتماعی
تعداد سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد
امکانات رفاهی تهیه شده برای پرسنل
تعداد تجهیزات و تاسیسات کالیبره نشده
درصد ارتقاء در مستندسازی پرونده ها
ساعات آموزش به بیمار
Collapse مطالب خواندنی مطالب خواندنی
الهی ...
بایدها و نبایدها در روابط اجتماعی
موانع زندگی
فرشته بیکار
سیزده نکته برای سحرخیزی
سرمایه درونی هر فرد
پنج قانون خوشبختی را به خاطر بسپارید
یادمان باشد زود دیر می شود
در مقابل چی مثل چی باش
هنوز فرصت هست
دلتنگی و تنهایی
رستگاری با 6 چیز
سیگاری تحمیلی
استرس شغلی
راهنمای آموزش بیماران
شوک درمانی
گفتار درمانی
Collapse روانشناسیروانشناسی
مهارت ها
مطالب روان شناسی
درمانگاه روان شناسی
پژوهش
سامانه پرسش وپاسخ
تعرفه ها
منشور حقوق بیماران
پذیرش وترخیص
برنامه روتیشن سال یک
بخش روانپزشکی
ثبت خطاهای پزشکی
Collapse اعتباربخشی آموزشیاعتباربخشی آموزشی
اعتباربخشی آموزشی
حیطه های اعتبار بخشی اموزشی
سطح بندی سنجه های اعتباربخشی آموزشی
کمیته اعتباربخشی آموزشی بیمارستان
راهنمای اعتباربخشی آموزشی-پزوهشی بیمارستان های آموزشی
Collapse واحد بهبود کیفیت واعتبار بخشیواحد بهبود کیفیت واعتبار بخشی
معرفی
کارشناس واحد
کتابچه توجیهی
سنجه های اعتبار بخشی
بیشتر بدانیم
عملکرد واحد
Collapse پنفلتپنفلت
پنفلت اختصاصی
پمفلت عمومی
Collapse مطالب آموزشی اعتبار بخشیمطالب آموزشی اعتبار بخشی
وظایف مسئول آموزش در بخش
آموزش بیماران
انتقاد و پیشنهاد
فعالیت ورزشی
Collapse واحد توسعه تحقیقات بالینیواحد توسعه تحقیقات بالینی
اخبار
معرفی واحد
اهداف واحد
اعضای واحد
برنامه مشاوران واحد
شورای پژوهشی
خدمات واحد
مقالات
Collapse کارگاههای آموزشیکارگاههای آموزشی
کارگاه آموزشی سال 1400
قوانین وآئین نامه ها
تماس با ما
لیست مشاوران وزمینه مشاوره
برنامه زمانی مشاوره
مشاوره
فرایند پذیرش وتصویب طرح
فرم های پژوهشی
فرایند پذیرش وانجام مشاوره
مطالب آموزشی
Collapse تازه های پژوهشی واحدتازه های پژوهشی واحد
تازه های پژوهشی سال 1397
تازه های پژوهشی سال 1400
تازه های پژوهشی سال 1399
اولویتهای پژوهشی
فعالیت واحد
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
لیست شرکت کنندگان 1
کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 98
برنامه کارگاه 1
برنامه کارگاه 2
لیست شرکت کنندگان 2
کارگاه های آموزشی برگزار شده در سال های 1395 الی 1397
Collapse دستاورد های واحددستاورد های واحد
مقالات سال 1401
تازه های پژوهشی سال 1398
ابلاغیه نحوه دسترسی
فرایند
گزارشات جلسات باز توانی
Collapse کتابخانه  بیمارستان کارگرنژادکتابخانه بیمارستان کارگرنژاد
معرفی کتابخانه بیمارستان آموزشی درمانی کارگرنژاد
اطلاعات تماس
پایگاههای اطلاعاتی
کارگاههای کتابخانه
اخبار روزآمد
تازه های کتابخانه
کارکنان کتابخانه
نقشه سایت
سامانه نوپا و منبع یاب
گالری تصاویر
ساعت کاری
آئین نامه های کتابخانه
عملکرد سالیانه کتابخانه
برنامه استراتژیک
رسالت،ماموریت، چشم‌انداز
Collapse فرآیند‌ها و خط‌مشی‌هافرآیند‌ها و خط‌مشی‌ها
امانت
ثبت سفارش
سازماندهی
منابع چاپی
حق مولف
برنامه‌های عملیاتی
برنامه انترنی بخش روان
برنامه کلاسی کارورزان روانپزشکی
برنامه کلاسی کارورزان روانپزشکی
فهرست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب در سال 1398
فهرست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب در سال 1397
فهرست کتب رمان خریداری شده در سال 1398
برنامه کلاسی کارورزان روانپزشکی
برنامه اینترنی بخش روان
کارگاه های سال 1396
کارگاه های شش ماه اول 1398
لیست شرکت کنندگان
لیست شرکت کنندگان
اخبار واحد توسعه تحقیقات بالینی
نمودار تشکیلاتی سیستم مدیریت بحران
کارگاه های شش ماه دوم 1398
لیست شرکت کنندگان
محتوا کارگاه
لیست شرکت کنندگان
مطلب آموزشی
کتابراه
Collapse توانبخشی و بازتوانیتوانبخشی و بازتوانی
معرفی واحد
اعضای واحد
اخبار و گزارش ها
منابع آموزشی
فرم توانبخشی
گالری تصاویر
Collapse روانپزشکی جامعه نگرروانپزشکی جامعه نگر
معرفی واحد
اعضای واحد
اخبار و گزارش ها
سمینار ها و وبینار ها
دستیاران جامعه نگر (فعالیت ها و برنامه ها)
گفتگوی روز
منابع آموزشی
فرم توانسنجی و ارتباط با واحد
گالری تصاویر
فهرست کتب خریداری شده در سال 1399