به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
10:55:08 PM 1396 / 10 / 28
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
کلاس آموزشی ایمنی کارکنان در محیط کار وآشنایی با وسایل حفاظت فردی

--1396 / 10 / 25  -13:10 تعداد مشاهدات :15

کارگاه باز آموزی اتوماسیون اداری

--1396 / 10 / 25  -12:54 تعداد مشاهدات :10

کارگاه آموزشیCPR پیشرفته

--1396 / 10 / 24  -7:53 تعداد مشاهدات :41

کلاس آموزشی آشنایی با داروهای پرخطر

--1396 / 10 / 17  -13:1 تعداد مشاهدات :42

کلاس آموزشی اختلالات شایع روانپزشکی

--1396 / 10 / 14  -11:59 تعداد مشاهدات :31

جشن خیریه نفس عمیق با هدف حمایت از بیماران اعصاب وروان دردانشگاه برگزار گردید

--1396 / 10 / 05  -12:18 تعداد مشاهدات :85

کلاس آموزشی اختلالات شایع روانپزشکی

--1396 / 10 / 05  -11:57 تعداد مشاهدات :54

کلاس آموزشی مسائل قانونی در بیمار روان

--1396 / 09 / 30  -8:5 تعداد مشاهدات :53

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: