به سایت بیمارستان کارگر نژاد خوش آمدید
10:15:46 PM 1396 / 08 / 29
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
افتتاح بخش روانپزشکی کودک ونوجوان ومحوطه سازی بیمارستان توسط ریاست ومعاون درمان دانشگاه

--1396 / 07 / 23  -13:40 تعداد مشاهدات :191

کارگاه آشنایی وآموزش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی در بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 07 / 03  -8:47 تعداد مشاهدات :125

تقدیروتشکر از آزادگان بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 05 / 29  -11:1 تعداد مشاهدات :327

کسب درجه یک در ارزشیابی بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 05 / 23  -8:25 تعداد مشاهدات :217

آموزش مهارت های اجتماعی به پرسنل اعضا شورای حل اختلاف

--1396 / 05 / 18  -8:43 تعداد مشاهدات :214

کلینیک سلامت خانواده زیر نظر آقای دکتراخوان افتتاح شد

--1396 / 05 / 08  -8:42 تعداد مشاهدات :341

اعتبارسنجی بیمارستان درروزهای سوم وچهارم مردادماه انجام شد

--1396 / 05 / 08  -8:27 تعداد مشاهدات :330

آموزش به بیماران وخانواده درمانی در بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 05 / 03  -8:34 تعداد مشاهدات :304

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: