نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:55:23 PM 1397 / 09 / 19
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
کلاس آموزشی اختلالات شناختی

--1397 / 09 / 01  -13:18 تعداد مشاهدات :101

کلاس آموزشی داروهای جدید و عوارض ناشی از تداخلات داروبی

--1397 / 09 / 01  -13:6 تعداد مشاهدات :89

کلاس آموزشی کنترل عفونت در کلاس درس بیمارستان برگزار می گردد

--1397 / 08 / 06  -12:53 تعداد مشاهدات :135

جلسه ای با موضوع اعتیاد مورخ 2/8/97 در اتاق جلسات این بیمارستان تشکیل گردید

--1397 / 08 / 05  -12:57 تعداد مشاهدات :176

برگزاری مانور آمادگی در برابر بحران در بیمارستان کارگر نژاد

--1397 / 08 / 03  -12:50 تعداد مشاهدات :175

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی13،20،22آبان در بیمارستان کارگرنژاد برگزار می گردد

--1397 / 08 / 02  -8:13 تعداد مشاهدات :128

29 مهرماه روز کوهنورد را به گروه کوهگشت بیمارستان تبریک عرض می نماییم

--1397 / 08 / 01  -13:34 تعداد مشاهدات :184

کارگاه عملی CPRپیشرفته برای گروه پرستاری،هوشبری و رزیدنت های سال اول روانپزشکی

--1397 / 08 / 01  -12:13 تعداد مشاهدات :184

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: