نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:01:33 AM 1398 / 12 / 03
 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی پزشک

روزهای ویزیت

تخصص

1

خانم دکتر ربیعی

شنبه

متخصص روانپزشکی

2

خانم دکتر فاطمه عصاریان

دو شنبه

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

3

خانم دکتر سپهر منش

سه شنبه

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

4

آقای دکتر فیروزی زاده

چهارشنبه

متخصص روانپزشکی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر