نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:40:44 PM 1398 / 12 / 06
 

Simple HTML ...

ردیف

عنوان کتاب

رشته

1

درمان اعتیاد- جنبه های روانشناسی

روانشناسی

2

درمان اعتیاد

روانشناسی

3

کتاب کار در مسیر درمانگرشدن

روانشناسی

4

در مسیر درمانگر شدن

روانشناسی

5

شناخت بیماری اسکیزوفرنی

روانشناسی

6

نقاشی انگیزشی و کاربرد آن در ارزیابی هیجانات و مهارتهای شناختی

روانشناسی

7

رفتاردرمانی ویالتیکی- اختلال شخصیت موزی

روانشناسی

8

والدین موثر فرزند مسئول

روانشناسی

9

داروهای اعصاب و روان و مواد مؤثر برروان

روانشناسی

10

راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالتیکی فردی

روانشناسی

11

رفتاردرمانی دیالتیکی برای تنظیم هیجان ها و رفتارهای ناشی از آن

روانشناسی

12

تغییر طرحواره ها

روانشناسی

13

راهنمای درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی

روانشناسی

14

مقدمه ای بر نسل سوم درمان شناختی- رفتاری

روانشناسی

15

درمان اختلال دوقطبی رویکرد شناختی - رفتاری

روانشناسی

16

تربیت جنسی کودکان

روانشناسی

17

مشاوره پیش از ازدواج با موارد دشوار

روانشناسی

18

اصول مراقبت از بیماران دیابتی

روان پرستاری

19

اصول مراقبت از زخم های دیابتی

پرستاری

20

نظام های باز پرداخت دارو

پرستاری

21

راهنمای علمی روانی شناختی –رفتاری وسواس

روانشناسی

22

گواهی نامه ازدواج

روانشناسی

23

کاربرد توجه آگاهی دارو و درمان افسردگی

روانشناسی

24

فراشناخت درمانی –برای اضطراب و افسردگی

روانشناسی

25

روان پرستاری –سوالات تالیفی و کنکورها

پرستاری - روان

26

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت- پرستاری

روان پرستاری

27

روان پرستاری بهداشت روانی (1)

روان پرستاری

28

روان پرستاری بهداشت روانی (2)

روان پرستاری

29

روان پرستاری ویراست دوم

روان پرستاری

30

مراحل و مهارتهای مددکاری

مددکاری

31

بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟

مدیریت

32

راهی به سوی بهبود نظام اداری

مدیریت

33

نظام های بیمه سلامت

مدیریت

34

توانمندسازی در مددکاری اجتماعی

مددکاری

35

کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

مددکاری

36

مددکاری اجتماعی (کار بافرد) ویراست 3

مددکاری

37

Researchan- Music Therapy

روان پزشکی

38

اورجینال- compre Hensive- Kaplan sadocks

روان پزشکی

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر