نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:46:50 PM 1398 / 04 / 25
 

راه اندازی وب سایت کتابخانه بیمارستان

در راستای ارزیابی کتابخانه های مراکز آموزشی درمانی دانشگاه وب سایت کتابخانه بیمارستان با امکانات جدید راه اندازی گردید

تعیین اتاق مطالعه مخصوص اعضاءهیات علمی و دستیاران

در راستای افزایش رضایتمندی اعضاء هیات علمی و دستیاران اتاقی جهت مطالعه اعضاءهیات علمی و دستیاران مشخص گردید

تغییر در قرائت خانه کتابخانه بیمارستان و ساخت میز مخصوص مطالعه

در راستای افزایش رضایتمندی از امکانات کتابخانه با انجام اقدامی اصلاحی، قرائت خانه کتابخانه به میزهای مخصوص مطالعه تجهیز شد

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر