نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:49:59 AM 1398 / 12 / 03
 

 

تاریخ

مدرس

اتند سوپروایزر

مبحث

ساعت

پنجشنبه 9/7/94

دکتر حیدری

دکتر مهرزاد

TCAها

10-8

پنجشنبه 16/7/94

دکتر آگاهی

دکتر نوریان

SSRIها

10-8

پنجشنبه23/7/94

دکترحاذق

دکتر مهرزاد

تثبیت کننده خلق(لیتیم،NA)

10-8

پنجشنبه30/7/94

دکتر کاشانی

دکتر نوریان

تثبیت کننده خلق

10-8

پنجشنبه 7/8/94

دکترشهریاری

دکتر سپهرمنش

آنتی سایکوتیک ها(FGA)

10-8

پنجشنبه 14/8/94

دکترفهیمی

دکتر عصاریان

آنتی سایکوتیک هاSGA))

10-8

پنجشنبه 21/8/94

دکتر کرمی

دکتر احمدوند

بنزودیازپین ها(1)

10-8

پنجشنبه 28/8/94

دکتر حق شناس

دکتر قریشی

MAOIها

10-8

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر