EN |
    ورود
   11:48:55 AM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 03 / 01
 

جلسه آموزشی روانی خانواده با حضور خانواده های بیماران روانپزشکی و اعضاء تیم بازتوانی با موضوع اختلالات سایکوتیک در محل بازتوانی بیمارستان کارگرنژاد برگزار گردید.