EN |
    ورود
   5:39:42 PM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 12 / 08
 

جلسه آموزش روانی خانواده در زمینه بیماریهای مرتبط با وسواس توسط دستایر روانپزشکی جامعه نگر سرکار خانم دکتر زهرا ثابت نژاد و اعضاء تیم بازتوانی برگزار گردید.در این جلسه بیماران و خانواده ها به طرح سوالات و مشکلات خود در این زمینه پرداختند و توسط کارشناسان توضیحات مربوطه داده شد.