نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:02:30 PM 1398 / 12 / 08
 

سال 1393

ارائه وام قرض الحسنه توسط بانک مهر اقتصاد :

وام 30میلیون ریالی  4نفر

فروش اقساطی خرید کالا توسط بانک رفاه:

تسهیلات 40 میلیون ریالی 2نفر

ارائه وام تعمیرات  مسکن توسط بانک رفاه:

وام 50 میلیون ریالی2نفر

وام ارائه شده توسط صندوق امام علی (ع) بیمارستان :

وام 20میلیون ریالی 30نفر

وام10 میلیون ریالی13نفر

وام یک میلیون وپانصدهزار ریالی 9نفر

وام پانصد هزار ریالی 2نفر

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر