نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:41:47 PM 1398 / 12 / 08
 

مسئول واحد : دکتر افشین احمدوند

دبیر واحد :مهر انگیزشمسعلی

مدیریت بیمارستان : علی عارف پناه

روانشناس و مشاور تحقیقاتی : رضوان ساعی

مدیر دفتر پرستاری : رامین بنایی

کاردرمانگر : عباس ساربان

کاردرمانگر : فیروزه مقدسی

روانشناس : سید علی سازور

روانشناس : فاطمه عبدلی

روانشناس : زکیه سادات طباطبایی

روانشناس:هدی عصار کاشانی

گفتاردرمان : لیلا نجفی تبار

پرستار : مهدی وطنخواه

پرستار : مسعود متشکر

پرستار : سعید سلیمانی

پرستار : مهرانگیز شمسعلی

پرستار : محبوبه جوبی

مددکار : ملیحه السادات میرخباز

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر