نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:56:24 AM 1398 / 12 / 03
 

به مناسبت هفته بهداشت روان جلسه آموزشی دانش آموزان مقطع دبیرستان دخترانه نرگس در بیمارستان توسط واحد بازتوانی و هماهنگی دفتر سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

دکتر احمدوند مسئول واحد بازتوانی و سرکار خانم قره داغی دیبر واحد بازتوانی در این جلسه به نقش جامعه در توانبخشی روانی بیماران اشاره نمودند. در پایان دانش آموزان به طرح سوالات خود پرداختند و تصمیم گرفته شد که با هماهنگی واحد پژوهش بیمارستان هر یک از آنان گزارش تحقیقی و پژوهشی در این زمینه انجام داده و نتایج حاصله را به واحد سلامت روان ارائه دهند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر