نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:56:01 PM 1398 / 12 / 08
 

به مناسبت هفته بهداشت روان جمعی از پرسنل بازتوانی بیمارستان کارگرنژاد طی یک کوهپیمایی با حمل پلاکارد و بنر در زمینه سلامت روان نسبت به حساس سازی جامعه در زمینه سلامت روان اقدام نمودند. این کوهپیمایی از ساعت 3 بعدازظهر در روستای درین آغاز و در ساعت بعداز ظهر پایان یافت.

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر