نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:03:28 PM 1398 / 12 / 08
 

مسابقات کشوری بیمارستانهای روانپزشکی و مراکز توانبخشی در تاریخ 22/7/92 در سرای احسان واقع در کهریزک تهران برگزار گردید. در این مسابقات 9 تیم ورزشی در رشته های شطرنج،طناب کشی،دوی سرعت،فوتسال،پینگ پنگ و ... به رقابت پرداختند.تیم کاشان در زمینه شطرنج به مقام دوم نائل آمد. در این مسابقات شرکت خانواده ها و تیم درمان چشمگیر بود و با استقبال مددجویان روبه رو گردید.

دکتر احمدوند در مصاحبه مطبوعاتی که در پایان مسابقات برگزار گردید شرکت نموده و به طرح نقطه نظرات خود در زمینه(camping) و فعالیتهای ورزشی در بازتوانی اجتماعی پرداختند. در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مددجویان شرکت کننده، مسئولین برگزاری تصمیم گرفتند که این مسابقات با کیفیت بیشتری برگزار گردد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر