نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:10:40 PM 1398 / 11 / 29
 

 روز سه شنبه مورخ 16/7/92 جلسه مصاحبه مطبوعاتی در واحد بازتوانی بیمارستان کارگرنژاد برگزار گردید در این جلسه که با حضور ریاست محترم بیمارستان(سرکار خانم دکتر قریشی)،مشاور علمی واحد بهداشت روان دانشگاه(جناب آقای دکتر احمدوند)،مدیر محترم گروه روانپزشکی(جناب آقای دکتر عکاشه) و سایر اعضاء تیم بازتوانی بیمارستان برگزار گردید؛مطبوعات شهر کاشان در جریان اقدامات و فعالیتهای واحد بازتوانی روانی اجتماعی دانشگاه قرار گرفتند.

در این جلسه دکتر قریشی ضمن ارائه آمارهای مربوط به بیماریهای روانی و افزایش نیاز جامعه به ارائه خدمات روانپزشکی از مسئولین خواستند که به موضوع توجه بیشتری مبذول دارند.دکتر عکاشه به طرح اقدامات مناسب برای افزایش شور و نشاط اجتماعی و ایجاد انگیزه فعالیت،اشاره نمودند.دکتر احمدوند ضمن بیانات مبسوطی به لزوم برنامه ریزی جهت بالا بردن آگاهی های عمومی و همچنین مشارکت جامعه در بحث توانبخشی روانی اجتماعی پرداختند و در پایان نمایندگان رسانه به طرح سوالات در زمینه های خود پرداختند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر