نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:11:54 PM 1398 / 11 / 29
 

کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی درمانگاه گلابچی

نام کلینیک

نام پزشک

روزهای ویزیت

تخصص

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی اطفال

آقای دکتر امیرحسین موحدیان

شنبه ، یکشنبه

فوق تخصص قلب کودکان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی اطفال

آقای دکتر داوود خیرخواه

دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

متخصص اطفال و نوزادان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خون  انکولوژی و رادیوتراپی
 

آقای دکتر مجید احسانی

شنبه و چهارشنبه

فوق تخصص خون و انکولوژی

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خون  انکولوژی و رادیوتراپی

آقای دکتر مصطفی سروی زاده

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه

متخصص رادیوتراپی

کلینیک تخصصی بیماریهای عفونی

آقای دکتر رضا رزاقی

عصرها : (شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،  سه شنبه ، چهارشنبه)

متخصص بیماریهای عفونی

کلینیک تخصصی بیماریهای عفونی

آقای دکتر علیرضا باقری

صبح ها : (شنبه ، یکشنبه ، پنجشنبه)

متخصص بیماریهای عفونی

کلینیک تخصصی قلب و عروق آقای دکتر مهدی حاجی زاده

شنبه ، دوشنبه
 

متخصص قلب و عروق


 Simple HTML ...

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر