نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:02:26 PM 1398 / 11 / 29
 

درمانگاه گفتار درمانی تمام روزهای هفته بجز روزهای تعطیل در ساعات اداری زیر نظر کارشناس گفتار درمانی خانم نجفی تبار دایر می باشد. 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر