نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:19:07 PM 1398 / 11 / 29
 

تعداد کتاب و مجلات موجود در کتابخانه بیمارستان

 
 
کتب روانشناسی
.....................................................
600جلد
 
 کتب روانشناسی کودک
.....................................................
80جلد
 
 کتب لاتین
.....................................................
130جلد
 
 کتب عمومی
.....................................................
60جلد
 
 فرهنگ لغات
.....................................................
 20جلد
 
 کتب مذهبی
.....................................................
220جلد
 
 کتب داستانی
.....................................................
150جلد
 
 مجلات فارسی
.....................................................
24عنوان
 
 مجلات لاتین
.....................................................
6 عنوان
 
 
 
  • شماره تماس: 25 – 4443022  داخلی 284

 کارکنان و وظایف:

مسئول واحد: رویا عبدلی
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط-
 

فعالیتهای واحد

1- امانت وتحویل کتاب به دانشجویان و پرسنل
2- سفارش و درخواست کتب مورد نیاز از کتابخانه مرکزی
3- تحویل ژورنال و مجلات از کتابخانه مرکزی دانشگاه
4- تسویه حساب دانشجویان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر