نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

8:39:52 AM 1399 / 07 / 07
 

برنامه درمانگاه روانشناسی

 
 
آقای سید علی سازور- شنبه

روانشناسی واحد اطفال و نوجوان و آموزش والدین آنها (parent) آموزش خانواده ها در خصوص مهارتهای فرزند پروری

 
 
خانم فاطمه عبدلی- یک شنبه

روان درمانی- رفتاردرمانی بیماران OCD

رفتاردرمانی شناختی بیماران (CBT)

زوج درمانی

 
 
خانم زکیه سادات طباطبایی-
چهار شنبه

آموزش مهارتهای روانی ( Psycho education) فردی و اجتماعی و ارتباطی

آموزش Relaxation

 

خانم ساعی-

پنج شنبه

انجام تست های روانسناختی و هوش اطفال و بزرگسالان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر