به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
10:57:20 PM 1396 / 10 / 28
 

پذیرش

مدارک مورد نیاز:

  • ارائه دستور بستری
  • داشتن همراه
  • مراجعه بیمار به مددکاری و حسابداری جهت مشخص نمودن نحوة پرداخت هزینه
  • کپی از صفحه اول دفترچه بیمه( در صورت بیمه بودن)

توجه: بیمارانی که تحت پوشش بیمه های مکمل ویا سازمانهایی نظیر کمیته امداد، بنیاد جانبازان و ایثارگران و ... هستند برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوة پرداخت هزینه ها می توانند به وب سایت ذیل، قسمت تعرفه های درمانی مراجعه کنند.

http://kargarnejad.kaums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر