به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
7:28:08 PM 1396 / 12 / 04
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
برنامه کوهگشت خانوادگی پرسنل کارگرنژاد

--1396 / 11 / 30  -10:45 تعداد مشاهدات :110

کلاس آموزشی آشنایی با رواندرمانی(جلسه دوم)

--1396 / 11 / 12  -13:23 تعداد مشاهدات :121

کلاس آموزشی آشنایی با رواندرمانی

--1396 / 11 / 12  -13:21 تعداد مشاهدات :118

کلاس آموزشی متادون تراپی

--1396 / 11 / 08  -13:45 تعداد مشاهدات :115

تقدیر وتشکر از پرستاران بیمارستان

--1396 / 11 / 04  -12:35 تعداد مشاهدات :345

کلاس آموزشی ایمنی کارکنان در محیط کار وآشنایی با وسایل حفاظت فردی

--1396 / 10 / 25  -13:10 تعداد مشاهدات :147

کارگاه باز آموزی اتوماسیون اداری

--1396 / 10 / 25  -12:54 تعداد مشاهدات :137

کارگاه آموزشیCPR پیشرفته

--1396 / 10 / 24  -7:53 تعداد مشاهدات :206

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: