نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:24:24 AM 1397 / 11 / 01
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1397 / 10 / 24  -13:8 تعداد مشاهدات :127

بازرسی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان

--1397 / 10 / 01  -10:33 تعداد مشاهدات :181

بازدید معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه کاشان

--1397 / 09 / 26  -11:14 تعداد مشاهدات :228

کلاس آموزشی اختلالات شناختی

--1397 / 09 / 01  -13:18 تعداد مشاهدات :231

کلاس آموزشی داروهای جدید و عوارض ناشی از تداخلات داروبی

--1397 / 09 / 01  -13:6 تعداد مشاهدات :220

کلاس آموزشی کنترل عفونت در کلاس درس بیمارستان برگزار می گردد

--1397 / 08 / 06  -12:53 تعداد مشاهدات :207

جلسه ای با موضوع اعتیاد مورخ 2/8/97 در اتاق جلسات این بیمارستان تشکیل گردید

--1397 / 08 / 05  -12:57 تعداد مشاهدات :280

برگزاری مانور آمادگی در برابر بحران در بیمارستان کارگر نژاد

--1397 / 08 / 03  -12:50 تعداد مشاهدات :275

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: