نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:06:06 PM 1399 / 04 / 16
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1399 / 04 / 07  -9:29 تعداد مشاهدات :57


--1399 / 01 / 16  -12:26 تعداد مشاهدات :1058


--1398 / 11 / 21  -13:31 تعداد مشاهدات :517


--1398 / 10 / 17  -8:23 تعداد مشاهدات :571


--1398 / 10 / 11  -11:38 تعداد مشاهدات :1428


--1398 / 09 / 19  -11:23 تعداد مشاهدات :777


--1398 / 08 / 09  -12:8 تعداد مشاهدات :661


--1398 / 06 / 31  -12:17 تعداد مشاهدات :654

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: